Köpvillkor

Köpvillkor hos Fungeon AB

Nedan finns de villkor som gäller hos Fungeon AB. Läs noga igenom alla punkter innan köp. Skulle något vara oklart gällande våra villkor kontakta gärna oss via epost info@fungeon.se . Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor skall tillämpas vid köp av produkter från Fungeon ABs eShop i den mån villkoren inte ändras genom skriftlig överenskommelse mellan Fungeon AB och köparen.

Produktinformation

Fungeon AB reserverar sig för eventuella tryckfel på våra webbsidor. Vi kan inte heller garantera att alla bilder exakt återger produkternas verkliga utseende.

Leveranser

Leverans sker med Postens Företagspaket eller bud till av köparen angiven gatuadress (endast inom Sverige). Fungeon AB är inte skyldig att leverera produkt som inte finns i lager. I sådant fall åtar sig Fungeon AB att underrätta berörd köpare. Skulle varan vara transportskadad vid ankomsten skall anmälan omedelbart göras till postkontoret där varan hämtades, eller till chauffören vid företagspaket.

Leveranstid

Leveranstid för lagerförda artiklar är normalt 1-2 dagar.

Pris

Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Fungeon ABs eShops priser för produkterna framgår på webben där priserna uppdateras regelbundet. Fungeon AB förbehåller sig rätten att när som helst justera priser och förändra sortiment. Kunden underrättas innan leverans om eventuell justering av pris eller ändring av sortiment i förhållande till webben och ges därvid möjlighet att återkalla order. Frakt- och portokostnader tillkommer på alla beställningar. Vi reserverar oss för eventuella ”tryckfel” avseende priser och produktinformation på webben.

Betalning

Vid beställning via Internet gäller direktbetalning via Paypal. Om andra betalsätt eftersöks, kontakta oss via info@fungeon.se för vidare diskussion.

Öppet köp och ångerrätt

Fraktkostnader

Om du som kund inte hämtar ut din beställda vara enligt köpvillkoren debiteras en administrativ kostnad som avser lagerhantering på 170 kronor samt fraktkostnaden t/r vårt lager.
Vid beställningar över 1000 kronor skickar vi varorna fraktfritt inom Sverige.
All fraktkostnad gäller för leverans inom Sveriges gränser. Vid leverans utanför Sveriges gränser tas en extra avgift ut.

Ångerrätt

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har Du som konsument (detta gäller ej företag) rätt att frånträda avtalet genom att meddela oss detta inom 14 dagar från mottagandet av varan. För att Du skall kunna nyttja din ångerrätt måste Du returnera varan i oskadat skick, i originalförpackning. Vid nyttjande av ångerrätten är det Du som står för returkostnaden.

Returer/Kundservice

Om produkt är felaktig ska köparen reklamera felet inom skälig tid, normalt 14 dagar, för garantier, se nedan. Köpare som önskar returnera produkt skall först kontakta Fungeon AB, se nedan, och ansöka om returnummer. Returnumret gäller i tio dagar. Vid retur skall returnummer anges och kopia av betalningskvittot bifogas. För övriga frågor angående returer vänligen kontakta info@fungeon.se .

Garanti/returer

För Fungeon ABs produkterna gäller 1 års fabrikationsgaranti om inte annat överenskommits eller särskilt angivits på respektive vara.  Felaktiga varor ersätts omgående om ersättningsvara finns tillgängligt.  Garanti innefattar EJ sådant som kunden åsamkat själv genom uppenbar oaktsamhet, felaktig användande, eller vårdslöshet. Köpare som önskar returnera produkt på ovanstående grunder måste kontakta Fungeon AB för att erhålla ett returnummer. Returnumret gäller i tio dagar. Vid retur skall returnummer anges och kopia av betalningskvittot bifogas. Köparen står alltid för returleverans och Fungeon AB för återleverans om icke annat särskilt överenskommits.

Befrielsegrunder

Om Fungeon ABs fullgörelse av avtalet hindras, försvåras eller väsentligen fördyras av någon omständighet – såsom t ex krig, myndighetsingripande, oroligheter, inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner, uteblivna import- eller exporttillstånd, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden eller uteblivna leveranser från underleverantörer – som Fungeon AB inte skäligen kunnat förutse vid tidpunkten för avtalets slutande och vars följder Fungeon AB inte heller skäligen kunnat undvika eller övervinna, skall Fungeon AB i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser att fullgöra detta avtal. Inträffar sådan omständighet som nämns i föregående mening, skall Fungeon AB utan uppskov skriftligen underrätta den kund som berörs därav.

Begränsning av skadeståndsskyldigheten

Skulle skadeståndsansvar eller ersättningsskyldighet uppstå för Fungeon AB enligt ovanstående bestämmelser skall, såvida inte Fungeon AB varit grovt vårdslös, ansvaret vara begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande köpeskillingen. Fungeon ABs ansvar omfattar endast direkta förluster. Ansvaret omfattar inte indirekta förluster såsom förlust i näringsverksamhet och inte heller skada på annan egendom orsakad av produktens egenskaper.

Kundregister

Vid beställning av produkt fyller kunden i sina kunduppgifter. Genom detta godkänner kunden att uppgifterna registreras i vår kunddatabas. Fungeon AB garanterar att alla uppgifter är konfidentiella och inte kommer att lämnas ut eller säljas på något sätt.